top of page

LEDENVERGADERING 15 NOVEMBER 2019

Agenda van de 139e algemene ledenvergadering 15 November 2019 in Eetcafé de Roerdomp, Tweemanspolder 12 in Zevenhuizen. Aanvang 20.00 uur.

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen ledenvergadering 26 november 2018

  4. Jaarverslag 2018-2019

  5. Verslag Penningmeester 2018-2019

  6. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie

  7. Statutenwijziging, op aanraden van de KNSB en KWBN

  8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Ad van Bergen. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering bij de voorzitter

  9. Vrijwilligersovereenkomst

  10. Omgangsregels binnen de Zevenhuizensche IJsclub

Pauze

11. Michael z’n vragen rondje

12. Activiteiten komende tijd: IJsbaantje, Snertwandeltocht 4 januari 2020

13. Rondvraag

14. Traditioneel dobbelen, met leuke prijzen te winnen

15. Sluiting

16. Gezellig napraten c.q. borrelen.

De notulen van de vorige ledenvergadering en de nieuwe statuten zijn te vinden op onze website: www.zevenhuizenscheijsclub.nl of op te halen bij Veerman Financieel Adviseurs, Dorpsstraat 200 Zevenhuizen vanaf 7 november.

DE NOTULEN EN STATUTEN KUNT U OPHALEN BIJ VEERMAN FINANCIEEL ADVISEURS OF LATEN MAILEN, OP DIT MOMENT ZIJN ZE NOG NIET TE VINDEN OP DE WEBSITE. EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.


RECENTE BERICHTEN
ARCHIEF
bottom of page