ALGEMENE LEDENVERGADERING 24-11-2017


Graag nodigen wij u uit voor de 137e Algemene Ledenvergadering van de Zevenhuizensche IJsclub.

Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 24 November 2017 in Eetcafé de Roerdomp, Tweemanspolder 12 in Zevenhuizen. Aanvang 20:00 uur.

De agendapunten zijn:

 • Opening

 • Ingekomen stukken en mededelingen

 • Notulen ledenvergadering 9december 2016, welke te vinden zijn op onze website: www.zevenhuizenscheijsclub.nl of op te halen op Kantoor Veerman, Dorpsstraat 200 Zevenhuizen. Of De notulen zijn hier te downloaden

 • Jaarverslag 2016-2017

 • Verslag Penningmeester 2016-2017

 • Verslag kascommissie / benoeming kascommissie

 • Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Arie van Bergen en Wim van Dorp

 • Aftredend en niet herkiesbaar Monique Eindhoven

Pauze

 • Michael z’n vragen rondje

 • Kerstmarkt 16 december 2017, Snertwandeltocht 6 januari 2018, Ijsbaantje Hennipgaarde

 • Rondvraag

 • Traditioneel dobbelen, er zijn leuke prijzen te winnen

 • Sluiting

 • Gezellig napraten c.q. borrelen

Wij willen zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen, wilt u uw e-mailadres doorgeven aan info@ijsclubzevenhuizen.nl of via de contactpagina. Alvast hartelijk dank en graag tot vrijdag 24 november 2017.


RECENTE BERICHTEN
ARCHIEF

De IJsclub Zevenhuizen is opgericht in 1880 onder de naam Zevenhuizensche IJsclub. De vereniging organiseert bij winterweer allerlei sportieve activiteiten op en rond de Rottemeren. 

OVER DE IJSCLUB 
LINKS
VRAGEN? CONTACT ONS

© IJsclub Zevenhuizen. Alle rechten voorbehouden. Privacy StatementDisclaimer | Cookie Statement