top of page

ALGEMENE LEDENVERGADERING 24-11-2017


Graag nodigen wij u uit voor de 137e Algemene Ledenvergadering van de Zevenhuizensche IJsclub.

Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 24 November 2017 in Eetcafé de Roerdomp, Tweemanspolder 12 in Zevenhuizen. Aanvang 20:00 uur.

De agendapunten zijn:

 • Opening

 • Ingekomen stukken en mededelingen

 • Notulen ledenvergadering 9december 2016, welke te vinden zijn op onze website: www.zevenhuizenscheijsclub.nl of op te halen op Kantoor Veerman, Dorpsstraat 200 Zevenhuizen. Of De notulen zijn hier te downloaden

 • Jaarverslag 2016-2017

 • Verslag Penningmeester 2016-2017

 • Verslag kascommissie / benoeming kascommissie

 • Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Arie van Bergen en Wim van Dorp

 • Aftredend en niet herkiesbaar Monique Eindhoven

Pauze

 • Michael z’n vragen rondje

 • Kerstmarkt 16 december 2017, Snertwandeltocht 6 januari 2018, Ijsbaantje Hennipgaarde

 • Rondvraag

 • Traditioneel dobbelen, er zijn leuke prijzen te winnen

 • Sluiting

 • Gezellig napraten c.q. borrelen

Wij willen zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen, wilt u uw e-mailadres doorgeven aan info@ijsclubzevenhuizen.nl of via de contactpagina. Alvast hartelijk dank en graag tot vrijdag 24 november 2017.


RECENTE BERICHTEN
ARCHIEF
bottom of page